The war on Data & AI talent: could automation be the solution?

DON 13:30 - 14:00

Dit is een presentatie van 2018

There are many talented data professionals that are exhausting their time and skills on complex data preparation. This presentation will show how AI tools can relieve professionals of tedious data maintenance and give them time to focus on more valuable businesses projects.

Learn in this presentation how Raet, one of the leading HR service providers in NL,  implemented TimeXtender resulting in impressive improvements in time to deliver data to relevant business users. This with enhanced productivity and bridging the ‘gap’ between business and IT. 

This lecture is made possible by TimeXtender.

  • Thema
    Artificial Intelligence

    Aan de basis van AI staat uiteraard een enorme hoeveelheid data. Met behulp van een goede IT-infrastructuur en algoritmes is daarmee tot kunstmatige intelligentie te komen die beslissingen neemt. Tijdens de opkomst van AI, een aantal jaar geleden, rezen al de nodige vragen of de ontwikkeling niet voor vervelende situaties zou kunnen zorgen in de toekomst. De angst dat ‘apparaten’ een eigen wil krijgen lijkt ongegrond, maar het is wel belangrijk om de focus juist te houden.