IBM

IBM

‘Big Data Expo laat zien hoe je met big data waarde creëert voor je bedrijf’

“Iedereen werkt eraan om waarde uit data te halen. Wil je daarover meer te weten komen, dan is de Big Data Expo (BDE) een erg goede beurs.” Peter den Haan, technical sales manager analytics & cloud IBM, hecht er veel waarde aan dat IBM in 2018 ambassadeur is van de BDE. “Goed gebruik van data is inmiddels ook veel meer dan alleen data science, wie vooruit wil zal ook belangrijke processtappen moeten zetten.”

IBM is al een aantal jaar op de BDE aanwezig, hetzelfde geldt voor Den Haan. Hij heeft in de afgelopen paar jaar de IT-wereld snel zien veranderen. “Alles moet beter, sneller, handiger. Bedrijven moeten het halen van waarde uit data koppelen aan de processen binnen bedrijven.” Volgens de IBM-manager betekent dit dat organisaties maar beter kunnen afstappen van het werken op basis van Excel en het regiestokje niet alleen in de handen van data scientists leggen. “Alles wat er binnen een onderneming gebeurt moet leiden tot verbeterde processtappen.”

Interactie en AI ondersteunen en vervangen de mens
Data scientists mogen geen eilandjes vormen binnen een organisatie, stelt Den Haan. “Het heeft beperkt nut om een scenario in isolatie te bedenken om het vervolgens  in een organisatie in te passen. Data science mogelijkheden zijn intussen volwassen aan het worden, wie AI zegt, zegt ook plaatjes en video’s, de techniek ontwikkelt zich snel.” Wat zich daarnaast duidelijk aandient zijn interactie en chatbots. “De mogelijkheden tot interactie nemen toe, de technologie ondersteunt dit steeds beter.” Dat laatste is volgens Den Haan ook keihard nodig, want hij stelt vast dat de afstand tot de klant groter is dan voorheen, als gevolg van de opkomst van e-commerce en daarmee een afname in menselijk contact. “Maar die band met de klant is natuurlijk wel erg belangrijk en niet eenvoudig te onderhouden. Chatbots en interactie zijn nodig om een klant van antwoorden te voorzien. AI kan daarmee een besparing op  menskracht tot stand brengen. De omarming van technologie is daarmee ook een stuk rationalisatie, maar slimme intelligentie is wel gewenst.”

‘Hele palet aan mogelijkheden op BDE’
Op de BDE zul je zien dat waar iedereen vijf jaar geleden de mond vol had van big data, organisaties deze data nu bruikbaar kunnen maken voor mens en bedrijf. “Maar AI zou zonder IA – informatie architectuur, het informatielandschap - niet bestaan. De beurs zal het hele palet aan mogelijkheden laten zien, van opslag tot informatie over kwaliteitsslagen en data science. Het is een goede kans om als bezoeker ideeën op te doen om de hele keten op orde te krijgen. "BDE biedt een visie op het verder professionaliseren van iedere big data en data science strategie." Dat IBM zich als ambassadeur heeft verbonden aan de BDE is wat dat betreft wel logisch, het IT-bedrijf heeft een enorm breed portfolio aan oplossingen en services. “Onder de vlag van ‘Watson’ zijn we daarnaast heel hard bezig om slimme technologie beschikbaar te maken, bijvoorbeeld voor de sectoren finance en healthcare.” Wat IBM doet zal het volgens Den Haan op de BDE samen met partners laten zien. “Je kunt als leverancier niet alleen opereren en partners voegen belangrijke, gespecialiseerde, kennis toe.”

Verdiepen in bedrijfssituatie
Bezoekers van de BDE zouden zich wat Den Haan betreft vooral moeten verdiepen in de onderwerpen die passen bij de bedrijfssituatie. “Ga er naartoe, verdiep je in de direct belangrijke onderwerpen en pak een paar grote visieverhalen mee. Kijk vooruit naar waar jouw wereld naartoe gaat, zoals met de inzet van IoT en AI.” Informatiestromen uit slimme meetinstrumenten, maar ook sensoren en smartphones zullen volgens de manager zorgen voor enorme nieuwe kansen. “Zet een stip aan de horizon en bedenk hoe je erin wilt staan. Ga na welke AI investeringen er nu nodig zijn om in de toekomst stappen te kunnen maken. En blijf toch ook bij je leest.”