Kristiaan Glorie

Program Director

Kristiaan Glorie
Over Kristiaan Glorie

Wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van analytics en big data gaan snel. Hoe draag je er zorg voor dat de praktijk volop kan profiteren van deze ontwikkelingen? Kristiaan Glorie licht toe hoe Erasmus Q-Intelligence (EQI) hieraan de afgelopen jaren heeft bijgedragen. Hij gaat in op de unieke propositie en het ontstaan van EQI als ook enkele concrete projecten die zijn uitgevoerd. In het bijzonder vertelt hij over de toepassing van deep learning en natural language processing voor het voorspellen van economische ontwikkelingen, de inzet van geavanceerde matchingalgoritmen voor het matchen van nierpatienten en -donoren, en de toepassing van agent based simulaties voor het voorspellen van bezoekersstromen.

Presentatie(s) gegeven door Kristiaan Glorie