Kunal Doerbali

Master Data Consultant

Kunal  Doerbali
Over Kunal Doerbali

Data aankopen is niet moeilijk, maar het op de juiste manier aanvoeren, importeren, verwerken en gebruiken is vaak complexer. Kunal adviseert klanten op gebied van Master Data Management topics, zodat de maximale toegevoegde waarde van deze data wordt benut.