ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALS ANTWOORD OP DE GDPR

THU 12:00 - 12:30

This is a 2017 presentation

Hoe kun je sturen op privacy als je niet eens weet waar privacy gevoelige informatie leeft binnen je netwerk?

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel bekend als de GDPR) is het voor bedrijven van belang dat ze weten waar binnen hun netwerk (servers, endpoints, cloud) welke privacygevoelige informatie zich bevindt. Deze informatie kan in gestructureerde vorm (databases) of ongestructureerde vorm (documenten, afbeeldingen, video’s) voorkomen. Valid zet Kunstmatige Intelligentie, en specifiek Deep Learning, in om afbeeldingen met privacygevoelige informatie op te sporen. Resultaten van de zoektocht worden weergegeven in een privacy dashboard waar, naast de privacy classificatie, ook de mate van security van de locatie wordt aangegeven zodat er indien nodig actie ondernomen kan worden.
 

Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door Microsoft.