GDPR & BIG DATA: INCOMPATIBLE DISRUPTORS?

WED 15:45 - 16:15

This is a 2017 presentation

De AVG/GDPR markeert een radicaal nieuw tijdperk in het recht op gegevensbescherming. Een geharmoniseerd Europees regelgevend speelveld. Een speelveld dat sterkere rechten voor data subjecten bevat en zware nieuwe verplichtingen voor organisaties die op grote schaal persoonsgegevens verwerken. Nieuwe eisen zoals onder meer verplichte data protection impact assessments, verplichte benoeming van een data protection officer, herontwerp van ICT-systemen rondom Privacy by Design en Privacy by Default en verdergaande transparantieverplichtingen. Het beginsel van dataminimalisatie uit de AVG/GDPR lijkt onverenigbaar met de disruptieve big data toepassingen die de markten aan het veroveren zijn. Hoe kunnen deze twee uit elkaar liggende werelden toch met elkaar worden verenigd?