HERGEBRUIK VAN BESTAANDE DATA VOOR NIEUWE DOELEINDEN

WED 15:00 - 15:30

This is a 2017 presentation

Mobiliteit is ook wel de slagader van de maatschappij. Zo is er in drukke steden een directe correlatie tussen aanschafprijs van vastgoed en de afstand tot een metro station. Maar ook de verhuur van fietsen geeft de hartslag van een stad weer. Het hergebruiken van vele soorten data die een vervoerder in de wereld verzamelt middels zijn voertuigen, is vaak voor andere partijen weer heel bruikbaar. Het is belangrijk dat we naar de grote getallen kijken en niet zozeer inzoomen op het individu omdat wij denken dat privacy een primaire levensbehoefte is. Door deze manier van kijken is de groei van Lynxx alleen beperkt tot het aantal nieuwe collega’s dat we kunnen vinden.


Op de stand of tijdens ons verhaal zullen wij jullie meenemen op reis en uitleggen waarom bijvoorbeeld de grootste vastgoedeigenaar in Hong Kong een vervoersbedrijf is. En wat zegt dit over de cultuur van een stad gebaseerd op grote en kleine data sets. Wij ontmoeten jou graag!

  • Theme
    Analytics

    Big data zijn onmisbaar, het is de basis voor vrijwel elke beslissing binnen een modern bedrijf. Toch draait het uiteindelijk om het effectief analyseren van alle verzamelde data. Deze analyses tonen nog regelmatig heel verrassende resultaten. Pakt een onderneming de handschoen op om deze resultaten iets minder verrassend te maken, dan ontstaan er enorme businesskansen. Binnen het thema analytics zijn er diverse presentaties die inzicht geven in de mogelijkheden van analytics.