Auteur: Big Data Expo

Big Data Expo 2019 Studio Data: Youssef El Bouhassani

“Kunstmatige intelligentie als noodzakelijke voorwaarde voor betekenisvol onderwijs.” Youssef El Bouhassani, Hogeschool van Amsterdam, is twee jaar geleden samen met een compagnon begonnen om het onderwijs leuker en betekenisvoller te maken voor zowel de docenten als voor de studenten. Wat moeten we ons hierbij voorstellen, en waar moet kunstmatige intelligentie in het onderwijs naartoe gaan? Dat is de hamvraag van deze aflevering van Studio Data, in samenwerking met GoDataDriven. 

Win-win

Volgens El Bouhassani gaat het om twee dingen: enerzijds is dat het personaliseren van kennisoverdracht – op elk moment de juiste leerstof waar je behoefte aan hebt te zien krijgen. Anderzijds kan Artificial Intelligence (AI) helpen in het ontwikkelen van curricula. El Bouhassani: “Boeken vormen nu het vertrekpunt van het opstellen van een curriculum. Maar met kunstmatige intelligentie kan je heel datagedreven de lesstof ontwikkelen, je kan precies zien welk materiaal werkt en wat niet.” 

Aan de lerarenkant wordt er gemengd gereageerd op het data-project van El Bouhassani. “Sommigen staan er echt om te springen, maar anderen willen het liever zelf bepalen. Dat vinden wij prima, we willen mensen niet opleggen hoe ze moeten onderwijzen. Juist voor de diversiteit en de mensen die behoefte hebben aan ondersteuning biedt AI mogelijkheden.” 

Meer focus op lesgeven en inspireren

Wanneer presentator Tom van 't Hek vraagt hoe je dat doet en hoe dat vorm krijgt in de praktijk, legt El Bouhassani het als volgt uit: “Door het toevoegen van AI heb je als docent meer tijd in de collegezalen om echt te focussen op het lesgeven en inspireren. Ik heb voor de grap eens bijgehouden hoeveel tijd ik daadwerkelijk kwijt was met dat aspect. Dat bleek maar 5% te zijn, omdat er zoveel tijd opgaat aan praktische en andersoortige vragen. Dankzij AI heb ik nu veel meer ruimte om mijn studenten echt te inspireren.”

Studenten enthousiast

Ook vanuit de studenten wordt er enthousiast gereageerd. “Stel dat je aan het studeren bent en je komt ergens niet uit, dan heb je in feite een bijlesleraar in je telefoon. Dat raakt tevens aan een maatschappelijk probleem dat we proberen op te lossen, namelijk een toename van uitgaven aan bijlesondersteuning. Niet iedereen kan namelijk zijn of haar bijles betalen en AI biedt daarvoor echt een oplossing.”

Maar waar zat nou het knelpunt waarom El Bouhassani besloot om dit project te starten? En waar gaat dit project naartoe? Dat zie je allemaal in de video!

AI Hogeschool Amsterdam Onderwijs GoDataDriven Studio Data

Reactie toevoegen