Datagedreven politiewerk: een technologische, organisatorische, maatschappelijke en juridische uitdaging

WOE 14:30 - 15:15

Keynote

Datagedreven politiewerk is een strategische ambitie van de politie voor de komende jaren en bouwt voort op een praktijk van meer dan twintig jaar intelligencegestuurd werken. In vrijwel elke politietaak is het gebruik van data een onderdeel, zowel bij het handhaven, hulpverlenen als het opsporen. De hoeveelheden nemen steeds verder toe, in opsporingsonderzoeken worden inmiddels terabytes aan data gebruikt.

Een grote verandering is dat de technologische component versneld dominant is geworden. De inzet van state-of-the-art technologie is een voorwaarde om burgers veiligheid te kunnen blijven bieden, misdrijven te voorkomen en op te lossen. Het toepassen van data science en AI in een datagedreven werkwijze staat steeds meer centraal en organisatorisch is intensieve samenwerking in een nieuw bedrijfsmodel met alle disciplines de grote uitdaging. Daarbij heeft de politie te maken met een huidige wetgeving voor het gebruik van politiedata die niet meer past bij deze tijd. Nieuwe (Europese) wetgeving gaat veel impact hebben op hoe de politie werkt met data en algoritmes. En waar de wet- en regelgeving nog geen antwoorden heeft of lacunes bevat, wordt mede het ethische debat gevoerd.

Dit alles vraagt om verantwoord gebruik van data als kritiek bedrijfsmiddel en is zowel een technologische als een organisatorische, maatschappelijke en juridische uitdaging. In deze sessie word je bijgepraat hoe de politie hier mee omgaat.

Wil jij deze en meer inspirerende lezingen volgen? Meld je gratis aan voor de Big Data Expo op 14 & 15 september 2022 in Jaarbeurs Utrecht.