Verantwoorde waardecreatie met Big Data en Artificial Intelligence: hoe dan?

DON 13:30 - 14:00

Lezingenzaal 8

Toepassing van Big Data en Artificial Intelligence creëert mogelijkheden maar roept ook vragen op. Privacy is een belangrijk aspect, maar ook onderwerpen als bias, transparantie, veiligheid en betrouwbaarheid hebben nog veel aandacht nodig omdat er vooralsnog meer vragen dan antwoorden zijn. In de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) zijn dit soort vragen ook naar boven gekomen: uit de 13700 vragen die de Nederlandse samenleving indiende is (onder andere) een 'big data route' gedestilleerd. Binnen die route werkt een groot consortium (VWData) van Nederlandse universiteiten, andere onderzoeksinstellingen en stakeholders uit de toepassingsdomeinen aan antwoorden. Hierbij zijn de concepten FAIR en FACT onze leidraad: FAIR betekent Findable, Acessible, Interoperable en Reusable. FACT betekent fair, accurate, confidential en transparent. Doel van het programma is te laten zien hoe deze schijnbaar abstracte concepten zowel concreet als wetenschappelijk kunnen worden ingevuld.

  • Thema
    Artificial Intelligence

    Aan de basis van AI staat uiteraard een enorme hoeveelheid data. Met behulp van een goede IT-infrastructuur en algoritmes is daarmee tot kunstmatige intelligentie te komen die beslissingen neemt. Tijdens de opkomst van AI, een aantal jaar geleden, rezen al de nodige vragen of de ontwikkeling niet voor vervelende situaties zou kunnen zorgen in de toekomst. De angst dat ‘apparaten’ een eigen wil krijgen lijkt ongegrond, maar het is wel belangrijk om de focus juist te houden.