Informatievoorziening Jeugdzorg voor de Regio West Brabant Oost: de afgelopen 18 maanden in volgelvlucht!

DON 13:30 - 14:00

Dit is een presentatie van 2019

MagnaVersum BI Services

Dit relaas geeft weer hoe de afgelopen 18 maanden vanaf punt 0 een grote stap is gemaakt voor de informatievoorziening van verstrekte Jeugdhulp in de regio West Brabant Oost. 

De Gemeente Breda heeft als centrale gemeente binnen de regio een Dienst Verlening Overeenkomst (DVO) met de regio gemeenten. Deze DVO richt zich op de realisatie van Specialistische Jeugd Zorg voor de regio. Dit behelst de Inkoop, als ook het hele proces rondom de vastlegging, facturatie en ook de informatievoorziening rondom de geleverde zorg. De geleverde zorg wordt in samenwerking met de Jeugdzorg leveranciers vastgelegd via het landelijk afgesproken "Berichtenverkeer" (iJW 2.3). Het landelijke Gegevens Knooppunt verzorgt via VECOZO een tweezijdig communicatieverkeer tussen Gemeenten en zorgleveranciers met het berichtenverkeer, over de geleverde zorg en financiële afhandeling. Specialistische Jeugdzorg wordt vooral financieel verwerkt tegen een prijs per geleverde eenheid (productcode). Een relatief klein deel wordt nog via afwijkende werkwijze verwerkt.

In de regio West Brabant Oost is gekozen voor een open leveringssysteem van pakweg 265 leveranciers op dit moment. De meeste leveranciers hebben in de regio WBO via het berichtenverkeer , te maken met een gecentraliseerde back-office bij een externe leverancier. Wat niet in iedere regio centraal is georganiseerd. Dit project heeft zich dus eerst gericht op realisatie van informatie vanuit dit berichtenverkeer en latere aanvulling.

In nauwe samenwerking met Magnaversum heeft de Gemeente Breda deze informatie gerealiseerd via QlikSense als een centrale tool in de Breda omgeving. Deze tool wordt ter beschikking gesteld aan alle regio gemeenten. De geleverde info heeft dus zowel een centraal WBO doel, als wel een invulling van gemeentelijke behoeften. We moeten daarbij denken aan regionale accountmanagers, lokale beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, financiële medewerkers e.d. die per gemeente een andere taakverdeling kunnen hebben.

We willen de weg, de stand en wat toekomstplannen aan u voorleggen. Waarbij het basisuitgangspunt was: hoe krijgen we iedereen werkend met de gegevens? De intentie was niet direct pure rapportage an sich, maar een mogelijkheid om iedere gemeente de informatie op zijn eigen manier te laten ontdekken.

Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door MagnaVersum.

 • Thema
  Business Intelligence

  Slimmer opereren op basis van data die voorhanden is. Business Intelligence maakt het leven van heel wat organisaties een stuk eenvoudiger en overzichtelijker. Het Thema Business Intelligence is niet weg te denken van de Big Data Expo. Enerzijds omdat er steeds meer data is, anderzijds omdat de techniek voortraast. En niet te vergeten ook omdat techniek én visualisatietools deze data steeds toegankelijker maken voor een groeiende doelgroep.

  Bezoekersdoelgroep
  Gebruik maken van data

  Deze lezing gaat in op het resultaat van de data analyse. Er wordt uitgelegd wat er is geanalyseerd en wat dit heeft opgeleverd? Hierbij wordt de diepte ingegaan en worden er inzichten, resultaten, advies en strategieën op hoog niveau gedeeld.

  Deze lezing is bedoeld voor bezoekers die: gebruik maken van data, zoals o.a.; marketing medewerkers en analisten.